Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

Περιοδικά

Από πού μπορώ να δω τον κατάλογο των περιοδικών της Βιβλιοθήκης;

Αναζητήστε τη συλλογή των έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης μέσω του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών.

Τι περιλαμβάνει η συλλογή των έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης;

Η συλλογή περιοδικών του ΕΚΤ περιλαμβάνει πάνω από 16.000 τίτλους περιοδικών από όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Το ΕΚΤ διευρύνει συνεχώς τον κατάλογο των περιοδικών στα οποία έχει πρόσβαση, αποκτώντας συλλογές ή πρόσβαση σε περιοδικά μεγάλων προμηθευτών, καθώς και πρόσβαση σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Περιοδικών.

Η συλλογή των περιοδικών της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περιοδικά σε έντυπη μορφή, ηλεκτρονικά περιοδικά της συλλογής του ΕΚΤ, και ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της κοινοπραξίας HEAL-Link.

Πως βρίσκω ένα άρθρο από τη έντυπη συλλογή της βιβλιοθήκης;

Τα περιοδικά που ανήκουν στην έντυπη συλλογή της βιβλιοθήκης μπορείτε να τα αναζητήσετε μέσω ΕΣΚΕΠ, και κατόπιν να τα εντοπίσετε στα ράφια. Βρίσκονται ταξιθετημένα στους βιβλιοστάτες θεματικά, αλφαβητικά και με χρονολογική σειρά. Έχετε την δυνατότητα να μελετήσετε το άρθρο που θέλετε στο κλασικό αναγνωστήριο ή να βγάλετε φωτοτυπίες στα φωτοτυπικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης. Υπάρχει πάντα εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να σας βοηθήσει στην αναζήτησή σας μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε το αίτημα σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την Αίτηση Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων για  να το αναζητήσουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Πως βρίσκω ένα άρθρο από την ηλεκτρονική συλλογή της βιβλιοθήκης του ΕΚΤ;

Τα περιοδικά που ανήκουν στην ηλεκτρονική συλλογή της βιβλιοθήκης μπορείτε να τα αναζητήσετε μέσω ΕΣΚΕΠ. Πρόσβαση στο πλήρες άρθρο μπορείτε να έχετε μόνο από το χώρο της Βιβλιοθήκης εκτός αν πρόκειται για περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Έχετε την δυνατότητα να μεταφορτώσετε  ή να εκτυπώσετε το άρθρο που σας ενδιαφέρει κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Αναγνωστήριου  ή του ασύρματου δικτύου για να το μεταφορτώσετε στον φορητό υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε το αίτημα σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την Αίτηση Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων για  να το αναζητήσουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Χρειάζομαι κάποιο άρθρο, το οποίο δεν υπάρχει στην έντυπη ή ηλεκτρονική συλλογή των περιοδικών της Βιβλιοθήκης. Πως μπορώ να το βρω;

Μπορείτε να αναζητήσετε το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύεται μέσω του «Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών» για να δείτε εάν υπάρχει Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που το διαθέτει. Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε ή να επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ή να προχωρήσετε στην παραγγελία άρθρου κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων. Εάν το περιοδικό δεν υπάρχει σε ελληνική Βιβλιοθήκη έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε στην παραγγελία άρθρου από το εξωτερικό κάνοντας χρήση της ίδιας υπηρεσίας.

Μπορώ να αναζητήσω άρθρα που αναφέρονται σε συγκεκριμένο θέμα;

Για θεματική αναζήτηση άρθρων μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στις Βάσεις Δεδομένων Θεματικά ή να συμπληρώσετε την Αίτηση Αναζήτησης Βιβλιογραφίας και εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ θα αναζητήσει για λογαριασμό σας τα άρθρα που αναφέρονται στο θέμα σας.

Μπορώ να δανειστώ περιοδικά;

Η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως δανειστική.

Βάσεις δεδομένων

Τι περιλαμβάνει η συλλογή Βάσεων Δεδομένων της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης;

Η συλλογή περιλαμβάνει 50 διεθνείς Βάσεις δεδομένων όλων των θεματικών κατηγοριών και 22 ελληνικές Βάσεις Δεδομένων, του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών συμπεριλαμβανομένου.

Περιλαμβάνονται Βάσεις Δεδομένων πλήρους κειμένου αλλά και βιβλιογραφικές και  πλατφόρμες εκδοτών με σύνδεση στο πλήρες κείμενο.

Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση στις Βάσεις δεδομένων της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης;

Είτε χρησιμοποιώντας τον φορητό σας υπολογιστή στο χώρο της Βιβλιοθήκης, είτε χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου στον σύνδεσμο Βάσεις Δεδομένων. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε  το αίτημα σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την Αίτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας  για  να κάνουμε εμείς την αναζήτηση  για λογαριασμό σας.

Σε ποιες βάσεις δεδομένων μπορώ να έχω πρόσβαση εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης;

Εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση στις Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων του καταλόγου και σε όσες διεθνείς Βάσεις είναι ανοιχτής πρόσβασης και έχουν την ένδειξη της μπλέ κλειδαριάς .

Διδακτορικά

Πως μπορώ να εντοπίσω μια διδακτορική διατριβή που έχει εκπονηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από Έλληνα διδάκτορα;

Μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

Πως μπορώ να εντοπίσω διεθνείς διδακτορικές διατριβές;

Πλοηγηθείτε στην διεθνή Βάση Δεδομένων Proquest Dissertations  & Theses Global, η οποία περιλαμβάνει 3εκ. διατριβές απ’ όλο τον κόσμο από το 1743, με 1εκ. διατριβές πλήρους κειμένου. Η βάση είναι συνδρομητική και δεν έχετε πρόσβαση σε αυτή απομακρυσμένα. Αν δεν εντοπίσετε την διατριβή που σας ενδιαφέρει  στη βάση μπορείτε να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων  για να την παραγγείλετε.

Πώς μπορώ να καταθέσω τη διατριβή μου στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών;

Μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε μια διατριβή που δεν διατίθεται σε μορφή πλήρους κειμένου από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών;

Το ΕΚΤ διατηρεί το έντυπο αρχείο των διδακτορικών διατριβών που κατατίθενται στο Εθνικό Αρχείο.

Οι χρήστες που επιθυμούν να φυλλομετρήσουν την έντυπη μορφή μιας διατριβής που δεν διατίθεται σε ψηφιακή μορφή μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθήκης. Η έντυπη διατριβή δίνεται για μελέτη  μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, για τους εγγεγραμμένους χρήστες του ΕΑΔΔ και ανάλογα με την άδεια διάθεσης κάθε διατριβής είναι δυνατή:

 • η παραγγελία ψηφιακού ή έντυπου αντιγράφου μιας διατριβής
 • η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ψηφιοποίηση  μιας διατριβής
Βιβλία

Πως μπορώ να βρω και να δανειστώ ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη;

Η έντυπη συλλογή της βιβλιοθήκης δεν περιλαμβάνει βιβλία. Μπορείτε όμως να ζητήσετε το συγκεκριμένο βιβλίο για διαδανεισμό από βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού, κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων και συγκεκριμένα της υπηρεσίας Διαδανεισμού Βιβλίων.

Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά βιβλία / λεξικά;

Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης, πρόσβασης και μεταφόρτωσης στο πλήρες κείμενο βιβλίων, λεξικών, μόνο από το χώρο της βιβλιοθήκης.

Ψηφιακό ανοικτό περιεχόμενο ΕΚΤ

Ποιο είναι το ανοικτό Ψηφιακό περιεχόμενο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης;

Το ανοικτό Ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο αναπτύσσεται και φιλοξενείται σε εφαρμογές που αναπτύσσει μέσω των υπηρεσιών του το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει:

 • Ηλεκτρονικά αποθετήρια
 • Ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις
 • Ψηφιακές  Βιβλιοθήκες
 • Ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, σχετικές με τον πολιτισμό
 • Μετρικά στοιχεία και στατιστικούς δείκτες Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας καθώς και μελέτες παρουσίασης και ανάλυσης αυτών
 • Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων
 • Το openarchives.gr (τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού.)

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο σύνολο του ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ εδώ.

Τι είναι η ανοικτή πρόσβαση;

Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς. Μάθετε περισσότερα.

Τι είναι τα αποθετήρια;

Tα αποθετήρια είναι ψηφιακές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο που παρέχουν ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό (πλήρη κείμενα και μεταδεδομένα). Υπάρχουν δυο τύποι αποθετηρίων:

 • Θεματικά αποθετήρια, που συνήθως  έχουν περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης επιστημονικής θεματικής κατηγορίας
 • Ιδρυματικά αποθετήρια, που συνήθως υλοποιούνται και υποστηρίζονται από κάποιο ακαδημαϊκό οργανισμό ή ερευνητικό φορέα.

Τι είναι το αποθετήριο "Ήλιος" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών;

Tο Αποθετήριο Ήλιος είναι το ιδρυματικό αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο πλούσιο και πολυθεματικό επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Παρέχει εξελιγμένα εργαλεία αναζήτησης, πλοήγησης και ελεύθερης πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του, καθώς και υπηρεσίες, κατόπιν εγγραφής, που απευθύνονται σε ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ήλιου.

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε τεκμήριο που εντόπισα στο αποθετήριο "Ήλιος" και δεν έχει ψηφιοποιηθεί/ αναρτηθεί το πλήρες κείμενο;

Μπορείτε να ζητήσετε το πλήρες κείμενο που σας ενδιαφέρει κάνοντας χρήση της υπηρεσίας του αποθετηρίου "Ήλιος". «Ζητήστε ηλεκτρονικό αντίγραφο από τους συγγραφείς».

Επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο

Τι είναι οι επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του  ΕΚΤ συγκεντρώνει, αξιολογεί και ταξινομεί θεματικά, επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο σε  διάφορα επιστημονικά πεδία.
Το ΕΚΤ δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, νομιμότητα ή το περιεχόμενο των εξωτερικών κόμβων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του ΕΚΤ. Ο κατάλογος των πηγών εμπλουτίζεται σε συνεχή βάση με νέες διευθύνσεις

Αναζήτηση βιβλιογραφίας

Μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου πληροφορίες /βιβλιογραφία σχετικά με τα θέματα του ενδιαφέροντός μου;

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ, αξιοποιώντας ένα μεγάλο εύρος πληροφοριακών πηγών, πραγματοποιεί αναζητήσεις επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην Υπηρεσία Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας.

Τι θέματα και είδη δημοσιευμάτων καλύπτουν οι πληροφοριακές πηγές του ΕΚΤ;

Οι πληροφοριακές πηγές του ΕΚΤ καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία όπως: ιατρική, βιολογία, επιστήμες περιβάλλοντος, φυσική, χημεία, οικονομία, διοίκηση, επιστήμες μηχανικών, τεχνολογία, ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα, εκπαίδευση, βιβλιοθηκονομία, κ.ά., καθώς και όλα τα είδη δημοσιευμάτων όπως: άρθρα περιοδικών, βιβλία, διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.ά.

Πώς καταθέτω την αίτηση μου για αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας;

 1. Ηλεκτρονικά, με υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας
 2. Με επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη, στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, τις καθημερινές, ώρες 8:30-20:00,
 3. Τυπώστε την αίτηση αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας (doc) και στείλτε την :
 • Στο Fax: 210 7259 070,
 • Ταχυδρομικά, στη δ/νση: Βιβλιοθήκη ΕΚΤ/Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Βασ. Κων/νου 48, 11635 Αθήνα.

Πόσο χρόνο χρειάζεται η διεκπεραίωση της αίτησης για αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας;

Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το θέμα και από το φόρτο της υπηρεσίας και συνήθως είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες.

Πώς παραλαμβάνω τα αποτελέσματα αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας;

Παραλαβή από το ΕΚΤ:
Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, κατά τις ώρες που λειτουργεί η βιβλιοθήκη.

Ηλεκτρονικά μέσω email:
εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών

Ταχυδρομικά:
εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 

Πόσο κοστίζει η αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας;

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους για το κόστος της υπηρεσίας.

Πώς μπορώ να εξοφλήσω το κόστος της αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας;

Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών

Μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου τον κατάλογο των αναφορών μου (citation index);

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ, αξιοποιώντας τα εγκυρότερα εργαλεία διεθνώς, πραγματοποιεί αναζητήσεις καταλόγου αναφορών (citation index) στις διεπιστημονικές βάσεις Web of Science και Scopus, για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία. Μπορεί επίσης να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος που ήδη έχετε πάρει στο παρελθόν.

Γιατί είναι απαραίτητος ο κατάλογος των δημοσιεύσεών μου για την αναζήτηση του citation index;

H αναζήτηση του citation index γίνεται με βάση τον κατάλογο των δημοσιεύσεών σας. Αναζητούνται οι αναφορές για κάθε δημοσίευση ξεχωριστά, με κριτήριο το όνομα του πρώτου συγγραφέα και κάποια από τα στοιχεία της δημοσίευσης που πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο (έτος δημοσίευσης, τόμος, αρχική σελίδα, τίτλος περιοδικού κλπ.).  Με αυτόν  τον τρόπο αποφεύγονται οι συνωνυμίες καθώς και η απώλεια αναφορών που περιέχουν λάθη στη αναγραφή τους.

Μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου τον συντελεστή απήχησης (impact factor) για τα περιοδικά που με ενδιαφέρουν;

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ πραγματοποιεί αναζητήσεις impact factor περιοδικών για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία. Μπορεί να αναζητηθεί ο impact factor μεμονωμένων περιοδικών ή όλων των περιοδικών μίας ή περισσότερων επιστημονικών κατηγοριών. Συμβουλευθείτε τη λίστα θεματικών κατηγοριών περιοδικών για impact factor.

Τι είναι ο H-index;

Μπορείτε να διαβάσετε για τον H-index εδώ

Μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου τον H-index μου;

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ, αξιοποιώντας τα εγκυρότερα εργαλεία διεθνώς, πραγματοποιεί αναζητήσεις H-index για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία.

Πώς καταθέτω την αίτησή μου για αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) και βιβλιομετρικών δεικτών (H-index/ impact factor) ;

    1. Ηλεκτρονικά, με υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας
    2. Με επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη, στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, τις καθημερινές, ώρες 8:30-20:00,
    3. Τυπώστε την αίτηση αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας (pdf) και στείλτε την :

    Στο Fax: 210- 7259070,
    Ταχυδρομικά, στη δ/νση: Βιβλιοθήκη ΕΚΤ/Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Βασ. Κων/νου 48, 11635 Αθήνα.

 

Πόσο χρόνο χρειάζεται η διεκπεραίωση της αίτησης για αναζήτηση καταλόγου αναφορών, H-index / impact factor;

Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το φόρτο της υπηρεσίας, από τον αριθμό των δημοσιεύσεων του ενδιαφερόμενου, την επεξεργασία που απαιτείται, και συνήθως είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες.

Πώς παραλαμβάνω τα αποτελέσματα αναζήτησης καταλόγου αναφορών (citation index) και βιβλιομετρικών δεικτών (H-index / impact factor);

 • Παραλαβή από το ΕΚΤ: Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, κατά τις ώρες που λειτουργεί η βιβλιοθήκη.
 • Ηλεκτρονικά μέσω email: εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών
 • Ταχυδρομικά: εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 

Πόσο κοστίζει η αναζήτηση citation index H-index ή impact factor;

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους για το κόστος της υπηρεσίας.

Πώς μπορώ να εξοφλήσω το κόστος της αναζήτησης citation index, H-index ή impact factor;

Αναζήτηση πλήρων κειμένων

Μπορείτε να παραγγείλετε για λογαριασμό μου πλήρη κείμενα επιστημονικών δημοσιευμάτων;

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ, αξιοποιώντας την ψηφιακή και την έντυπη συλλογή του ΕΚΤ αλλά και ένα μεγάλο εύρος πηγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιεί αναζητήσεις πλήρων κειμένων για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία.

Η υπηρεσία εξασφαλίζει για λογαριασμό σας πλήρη κείμενα άρθρων επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, τεχνικών εκθέσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διδακτορικών διατριβών, κεφάλαια βιβλίων, καθώς και μέσω διαδανεισμού μονογραφίες και βιβλία που δεν ανήκουν στη συλλογή της βιβλιοθήκης.

Τι είδους δημοσιεύματα μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου;

Μπορούμε να παραγγείλουμε πλήρη κείμενα άρθρων επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, τεχνικών εκθέσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διδακτορικών διατριβών, κεφάλαια βιβλίων, καθώς και μέσω διαδανεισμού, μονογραφίες και βιβλία που δεν ανήκουν στη συλλογή της, και γενικά κάθε είδους επιστημονικό δημοσίευμα.

Πώς μπορώ να βρω άρθρα που δεν υπάρχουν στις έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές του ΕΚΤ;

Όσα άρθρα δεν εντοπίζονται στις έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές που έχει πρόσβαση το ΕΚΤ αναζητούνται, ανάλογα με την επιλογή προμηθευτή που δηλώνετε στην αίτησή σας:

 • σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ),
 • στους μεγαλύτερους προμηθευτές περιεχομένου, βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης του εξωτερικού,
 • σε όλες τις διαθέσιμες πηγές, με πρώτη επιλογή τις πηγές εντός Ελλάδας.

Υπάρχει δυνατότητα δια-δανεισμού βιβλίων;

Αξιοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιούνται  παραγγελίες βιβλίων για λογαριασμό χρηστών, που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία αναζήτησης  πλήρων κειμένων.

Τα βιβλία έρχονται για δια-δανεισμό, παραμένουν στη βιβλιοθήκη για μία εβδομάδα, διάστημα στο οποίο ο χρήστης  μπορεί να τα συμβουλευτεί/διαβάσει και κατόπιν επιστρέφουν στη βιβλιοθήκη-προμηθευτή.

Μπορώ να φωτοτυπήσω ένα βιβλίο που έχω παραγγείλει για δανεισμό;

Οι κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύουν την πλήρη αναπαραγωγή βιβλίων. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες αυτούς και η φωτοτύπηση μέρους του υλικού γίνεται πάντα με ευθύνη του.

Πώς καταθέτω την αίτησή μου για αναζήτηση πλήρων κειμένων;

 • Με επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη, Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, τις καθημερινές, ώρες 8:30-20:00,
 • Ηλεκτρονικά, με υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων
 • Τυπώστε την αίτηση Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων (doc) και στείλτε την :
  • Στο Fax: 210 7259 070,
  • Ταχυδρομικά, στη Δ/νση: Βιβλιοθήκη ΕΚΤ/ Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Βασ. Κων/νου 48, 11635 Αθήνα

Πόσο χρόνο χρειάζεται η διεκπεραίωση της αίτησης για αναζήτηση πλήρων κειμένων;

Το προσωπικό της υπηρεσίας επεξεργάζεται την παραγγελία αυθημερόν. Για υλικό που δεν εντοπίζεται στη συλλογή μας, ο χρόνος αποστολής εξαρτάται από τον προμηθευτή  από τον οποίο θα ανακτηθεί. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους για τους χρόνους αποστολής ανά πηγή.

Πώς παραλαμβάνω το υλικό που έχω παραγγείλει;

 • Παραλαβή από το ΕΚΤ: Γραφείο Υποστήριξης Υπηρεσιών Ε&Τ Πληροφόρησης του ΕΚΤ, κάθε μέρα από τις 8.30 - 20.00, σε έντυπη  μορφή
 • Ταχυδρομικά εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών, σε έντυπη μορφή.

Πόσο κοστίζει η αναζήτηση πλήρων κειμένων;

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους  για το κόστος της υπηρεσίας.

Πώς μπορώ να εξοφλήσω το κόστος της παραγγελίας πλήρων κειμένων;

 • Με άμεση εξόφληση στη Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ, μαζί με την παραλαβή των αποτελεσμάτων, κατά τις ώρες που λειτουργεί η βιβλιοθήκη
 • Με ταχυδρομική επιταγή: Στείλτε την ταχυδρομική επιταγή στην Δ/νση:

ΕΚΤ/Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης
Βασ. Κων/νου 48, 116.35 Αθήνα
όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας.

 • Μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΚΤ στην Alpha Ban:

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΕΚΤ ΙΒΑΝ GR71-0140-3620-3620-0210-1023370
στέλνοντας με fax : 210-7259070 ή με Email: helpdesk@ekt.gr την απόδειξη κατάθεσης και το ονοματεπώνυμο σας (για εταιρείες συμπληρώστε επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον χρήστη.

 • Με τη χρέωση πιστωτικού λογαριασμού (deposit account- μόνο για συνεργαζόμενους φορείς)
Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο;

Στον χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, ένας χώρος 19 θέσεων εργασίας, καθώς και ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο. Μέσω του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου, αλλά και του free Wi-Fi, παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού που διαθέτει το ΕΚΤ, τόσο το συνδρομητικό όσο και το ανοικτό περιεχόμενο.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο. Ανάλογα με τη χρήση που επιθυμείτε, πιστώνονται στο λογαριασμό σας μονάδες αντίστοιχες με τις ώρες ή τις σελίδες εκτύπωσης που θέλετε.

Πόσο κοστίζει η χρήση του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου;

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους  για το κόστος της υπηρεσίας.

Σε ποιες πηγές έχω πρόσβαση από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο;

Από τις θέσεις εργασίας του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού που διαθέτει το ΕΚΤ, τόσο το συνδρομητικό όσο και το ανοικτό περιεχόμενο.

Μπορώ να εκτυπώσω / αποθηκεύσω / στείλω με e-mail δεδομένα από τους Η/Υ του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου;

Τα αρχεία/τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας μπορείτε:

 • να τα εκτυπώσετε
 • να τα αποθηκεύσετε και να τα παραλάβετε σε αποθηκευτικό μέσο (USB ή CD) που θα προσκομίσετε στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών,
 • να τα αποστείλετε σε e-mail της επιλογής σας.

Ποιός είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου;

Για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Ποιες ημέρες και ώρες μπορώ να χρησιμοποιώ το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή το κλασικό αναγνωστήριο για σύνδεση του φορητού μου υπολογιστή στο διαδίκτυο;

Τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί η Βιβλιοθήκη: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30–20:00.

Υπηρεσίες προς Βιβλιοθήκες

Τι είναι το openΑΒΕΚΤ;

Το openABEKT είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης, η οποία αναπτύσσεται και παρέχεται από τις υποδομές νέφους του ΕΚΤ..

Περισσότερα: http://www.openabekt.gr

Τι είναι ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ);

Ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών είναι ένα μοναδικό εργαλείο που το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του, αναπτύσσει, διατηρεί και διαθέτει, προς όλους τους χρήστες .

Στον κατάλογο αυτόν παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν.

Περισσότερα: http://eskep.ekt.gr/eskep/

Η Βιβλιοθήκη μου ανήκει στο ΕΔΕΤΒ, τι δυνατότητες μου παρέχει η χρήση του ΕΣΚΕΠ;

Ως βιβλιοθηκονόμος βιβλιοθήκης-μέλους του ΕΔΕΤΒ μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ΕΣΚΕΠ για:
- να παραπέμπετε τους χρήστες της βιβλιοθήκης σας σε άλλες βιβλιοθήκες που έχουν ένα περιοδικό
- να παραγγέλνετε online, για λογαριασμό των χρηστών της βιβλιοθήκης σας, αντίγραφο άρθρου από ένα περιοδικό που δεν υπάρχει στη συλλογή της βιβλιοθήκης σας, σε μια βιβλιοθήκη του δικτύου ΕΔΕΤΒ που το έχει
- να συμβουλεύεστε τον ΕΣΚΕΠ για να αποφεύγετε την πρόσκτηση πολυ-επαναλαμβανόμενων τίτλων στη διαδικασία διαμόρφωσής της συλλογής της βιβλιοθήκης σας και να επιλέγετε τίτλους που δεν περιλαμβάνονται ήδη στην εθνική συλλογή
- να συμβουλεύεστε τις βιβλιογραφικές εγγραφές των περιοδικών που υπάρχουν ήδη στον κατάλογο, προκειμένου να δημιουργήσετε τις εγγραφές στους δικούς τους τοπικούς καταλόγους.

Πώς μπορεί η Βιβλιοθήκη μου να συμμετέχει στο ΕΔΕΤΒ;

Για να γίνει η Βιβλιοθήκη σας μέλος στο ΕΔΕΤΒ πρέπει:
- οι συλλογές της να περιλαμβάνονται στην online βάση δεδομένων "Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών"
- να έχετε υπογράψει με το ΕΚΤ το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας
- να  έχετε  την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό να ανταποκριθείτε στο ρόλο σας ως προμηθευτές και πελάτες του ΕΔΕΤΒ.

Τι δυνατότητες μου παρέχει η χρήση της Αργούς;

Η Αργώ:
- παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης και πρόσβασης, από ένα ενιαίο σημείο, σε ελληνικές βάσεις δεδομένων, καταλόγους συλλογών ιστορικών ερευνητικών κέντρων και  ινστιτούτων, καταλόγους ελληνικών βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκών από την Ευρώπη και Αμερική (π.χ. Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου) και συλλογές περιοδικών εκδόσεων.
- βοηθά στον εντοπισμό τεράστιου αριθμού βιβλιογραφικών εγγραφών, επεξεργασμένων από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, και στην άμεση ένταξή τους στους καταλόγους κάθε βιβλιοθήκης. Έτσι μειώνεται το κόστος της καταλογογράφησης, αυξάνεται η συμβατότητα των βιβλιογραφικών δεδομένων και επιτυγχάνεται γρηγορότερη ανάπτυξη των τοπικών καταλόγων. Το σύστημα υποστηρίζει την αυτόματη μετατροπή από τη διάταξη MARC21 στην εθνική διάταξη UNIMARC, που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες βιβλιοθήκες.

Πώς μπορεί η Βιβλιοθήκη μου να ενταχθεί στην Αργώ;

Για να εντάξετε τη βιβλιοθήκη σας στην Αργώ πρέπει:
- να έχετε περιεχόμενο που θεωρείται μοναδικό και ιδιαίτερο (στείλτε μας μια σύντομη περιγραφή του, τεκμηριώνοντας την ιδιαιτερότητα του υλικού, τους τύπους, τους αριθμούς και το ωφελούμενο κοινό)
- να διαθέτετε τον κατάλογό σας με Z39.50 Server (με ΑΒΕΚΤ ή άλλο σύστημα)
εφ' όσον συμφωνηθεί η ένταξη,
- συμπληρώσετε την φόρμα ένταξης καταλόγου στην Αργώ, με πληροφορίες στα Ελληνικά και Αγγλικά. Η πληροφορία αυτή θα συνοδεύει τον κατάλογο της βιβλιοθήκης σας στο περιβάλλον πρόσβασης «η Αργώ». Δείτε παραδείγματα συμπληρωμένων πληροφοριακών σημειωμάτων για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και την Βιβλιοθήκη του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών, και Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του ΕΙΕ. Περισσότερα σημειώματα  μπορείτε να δείτε στην Αργώ, πατώντας το εικονίδιο (i) που συνοδεύει τους καταλόγους των βιβλιοθηκών εντός των αντίστοιχων ομάδων βάσεων δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο e: abekt@ekt.gr

Τι υπηρεσίες προσφέρει το ΕΚΤ για οργάνωση/υποστήριξη Βιβλιοθηκών;

Για υπηρεσίες οργάνωσης/υποστήριξης βιβλιοθηκών μεταβείτε εδώ:  openAΒΕΚΤ

Τι δυνατότητες μου παρέχει η χρήση του ΕΣΚΕΠ;

Ως χρήστης του ΕΣΚΕΠ μπορείτε:
- να εντοπίσετε ένα περιοδικό με βάση το πλήρες όνομά του, λέξεις από τον τίτλο του, το ISSN, κ.ά.
- να ανατρέξετε στην πλήρη βιβλιογραφική εγγραφή του περιοδικού που περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εκδότη, τη χώρα έκδοσης, το ιστορικό, κ.ά.
- να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τις ελληνικές βιβλιοθήκες που το έχουν στη συλλογή τους σε έντυπη μορφή ή έχουν ηλεκτρονική συνδρομή σε αυτό, μαζί με τα στοιχεία της συλλογής, δηλ., διαθέσιμα τεύχη και έτη

Άλλες

Τι άλλες υπηρεσίες παρέχει η Βιβλιοθήκη;

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης διατίθενται:

 • Κλασικό αναγνωστήριο,
 • Ασύρματο δίκτυο για σύνδεση φορητού υπολογιστή, με πλήρη πρόσβαση στις ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης,
 • Φωτοτυπικά μηχανήματα και σαρωτές (scanners) για χρήση από το κοινό.

Παρέχονται επίσης υπηρεσίες:

 • Υποστήριξης αυτοαρχειοθέτησης στο αποθετήριο ΗΛΙΟΣ για ερευνητές του ΕΙΕ,
 • Οργάνωσης/υποστήριξης βιβλιοθηκών,
 • Εκπαιδευτικές δράσεις και παρουσιάσεις της Βιβλιοθήκης σε μαθητές , φοιτητές.
 • Υπηρεσίες πληροφόρησης προς φορείς και ιδιωτικές εταιρείες

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ.Δημαράς για διάβασμα;

Στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ.Δημαράς λειτουργεί κλασικό αναγνωστήριο, όπου μπορείτε να μελετήσετε επιστημονικά δημοσιεύματα από την έντυπη συλλογή της Bιβλιοθήκης ή άλλα του ενδιαφέροντός σας.

Υπάρχει ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο για το φορητό μου υπολογιστή;

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχει ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) με το διαδίκτυο. Μπορείτε να κάνετε χρήση της δωρεάν υπηρεσίας που προσφέρεται επιλέγοντας από τον παρεχόμενο κατάλογο δικτύων το δίκτυο ΕΙΕ.

Τι πρόσβαση έχω αν συνδέσω το φορητό μου υπολογιστή στο διαδίκτυο μέσα από το χώρο της βιβλιοθήκης;

Από το χώρο της Βιβλιοθήκης, μέσω του διαδικτύου, έχετε πρόσβαση σε όλο το ψηφιακό περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης: βάσεις δεδομένων, περιοδικά, βιβλία και λεξικά, διατριβές, περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης και επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν φωτοτυπικά μηχανήματα ή σαρωτές (scanners) στη Βιβλιοθήκη;

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης διατίθενται 2 φωτοτυπικά μηχανήματα, ενώ από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού μπορείτε να προμηθευτείτε κάρτα με προπληρωμένο αριθμό σελίδων της επιλογής σας, για χρήση τους.

Υπάρχει η δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων από μαθητές/φοιτητές στη Βιβλιοθήκη;

Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού του ΕΚΤ οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, έντυπων και ηλεκτρονικών από τους χρήστες της. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό) αλλά και σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες και την οργάνωση μιας επίσκεψης επικοινωνήστε στο τ: 210-7273934 και στο e: helpdesk@ekt.gr.

Γιατί καλούμαι να πληρώσω για ορισμένες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης;

Οι χρεώσεις καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο μέρος του λειτουργικού κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που εμπλέκεται άλλη βιβλιοθήκη-προμηθευτής άρθρου, βιβλίου ή άλλου είδους πλήρους κειμένου ή διαθέτης βάσης δεδομένων,  το κόστος επωμίζεται ο χρήστης.

Τι δυνατότητες υπάρχουν για συνεργασία της βιβλιοθήκης με δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς για παροχή υπηρεσιών;

Όταν η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται σε συνεχή βάση με κάποιον  δημόσιο φορέα ή ιδιωτική εταιρεία  για παροχή υπηρεσιών (αναζήτησης βιβλιογραφίας, αναζήτηση πλήρων κειμένων κλπ), υπάρχει η δυνατότητα υπογραφής ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΤ και του ενδιαφερόμενου φορέα, με αμοιβαίο όφελος τη διευκόλυνση των διαδικασιών και την καλύτερη και γρηγορότερη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, Τ:  210.7273 939 και 210.7273710, ή στο Ε-mail: helpdesk@ekt.gr

Είμαι ερευνητής στο ΕΙΕ πώς θα πάρω πληροφορίες/υποστήριξη για να αυτο-αρχειοθετήσω στον Ήλιο;

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης του ‘Ηλιου, που είναι στη διάθεσή σας για να λύσει απορίες, να αντιμετωπίσει δυσλειτουργίες και γενικά να σας υποστηρίξει στην αυτο-αρχειοθέτηση. Πληροφορίες στο  Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών στην Βιβλιοθήκη, Τ:  210 7273 939 και 210 7273 710, ή στο Ε-mail: helpdesk@ekt.gr

Γενικές Ερωτήσεις

Που βρίσκεται η Βιβλιοθήκη;

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στη διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Λ. Βασιλέως  Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα

Πώς μπορώ να γίνω μέλος της Βιβλιοθήκης;

Καθένας μπορεί να γίνει μέλος της βιβλιοθήκης. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να αποκτηθεί, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με τη συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων στην αίτηση εγγραφής μέλους και με την επίδειξη κάποιου αποδεικτικού ταυτότητας (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, φοιτητική ταυτότητα).

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Βιβλιοθήκη;

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών στα τηλέφωνα: +30 210.7273.939 και  +30 210 72.73.710 και στο φαξ +30  210 72.59.070, όπως και με email στο helpdesk@ekt.gr.

Ποιές ημέρες και ώρες λειτουργεί η βιβλιοθήκη;

Οι ημέρες και οι ώρες  λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι:
Δευτέρα – Παρασκευή 8.30 π.μ.- 20.00 μ.μ.             
H Βιβλιοθήκη μπορεί να μεταβάλει το ωράριο λειτουργίας της εάν αυτό κριθεί απαραίτητο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Ποιός είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;

Για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης μπορείτε να μεταβείτε στο: "Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης"