Τι περιλαμβάνει η συλλογή των έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης;

Η συλλογή περιοδικών του ΕΚΤ περιλαμβάνει πάνω από 16.000 τίτλους περιοδικών από όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Το ΕΚΤ διευρύνει συνεχώς τον κατάλογο των περιοδικών στα οποία έχει πρόσβαση, αποκτώντας συλλογές ή πρόσβαση σε περιοδικά μεγάλων προμηθευτών, καθώς και πρόσβαση σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Περιοδικών.

Η συλλογή των περιοδικών της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περιοδικά σε έντυπη μορφή, ηλεκτρονικά περιοδικά της συλλογής του ΕΚΤ, και ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της κοινοπραξίας HEAL-Link.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Περιοδικά