Έργα

To EKT συμμετέχει σε αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, ευρωπαϊκά και εθνικά, που σχετίζονται με την καινοτομία και την έρευνα, ως πρακτική, ως πολιτική και ως διαδικασία. Ειδικά, η συμμετοχή του σε διεθνή και καταξιωμένα δίκτυα αποτελεί κεντρική στόχο του ΕΚΤ, δίνοντας του τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην επιστημονική, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.