Εκδόσεις

Το ΕΚΤ μέσω των εκδόσεων του συμβάλλει στην ενημέρωση της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας

Οι εκδόσεις του ΕΚΤ περιλαμβάνουν Μελέτες, Εκθέσεις, Οδηγούς, Εγχειρίδια, κ.ά. σε μια σειρά από θέματα για το ψηφιακό περιεχόμενο, την ανοικτή πρόσβαση, τα ανοικτά δεδομένα, αλλά και την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, μέσα από έντυπες και ηλεκτρονικές ενημερωτικές εκδόσεις, το ΕΚΤ συμβάλλει στην ενημέρωση της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς  Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Ολες οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες για κατέβασμα ή online ξεφύλλισμα!

Πρόσφατες Εκδόσεις