Εκδόσεις

Το ΕΚΤ μέσω των εκδόσεων του παρουσιάζει τις δράσεις του και συμβάλλει στην πληροφόρηση της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας

Οι εκδόσεις του ΕΚΤ περιλαμβάνουν Μελέτες, Εκθέσεις, Στατιστικές Εκδόσεις, Κείμενα Εργασίας, Οδηγούς και Εγχειρίδια για ψηφιακό περιεχόμενο, ανοικτή επιστήμη, ανοικτά δεδομένα, έρευνα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, μέσα από έντυπες και ηλεκτρονικές ενημερωτικές εκδόσεις, το ΕΚΤ συμβάλλει στην ενημέρωση της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς  Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Οικονομίας.

Ολες οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες για κατέβασμα ή online ξεφύλλισμα!

Πρόσφατες Εκδόσεις