Κέντρο Τύπου

Ένα πολύτιμο αρχείο με υλικό δημοσιότητας για κάθε ενδιαφερόμενο

Στo Kέντρο Τύπου του ΕΚΤ περιλαμβάνεται ένα πολύτιμο αρχείο με υλικό δημοσιότητας, το οποίο αφορά τις δραστηριότητες και την ιστορία του ΕΚΤ.  Ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει Δελτία Τύπου, Παρουσιάσεις, Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, αφίσες), Φωτογραφίες, Λογότυπα, Δημοσιεύματα για το ΕΚΤ στον ξένο και ελληνικό Τύπο.

Το υλικό που παρουσιάζεται στις σελίδες του Κέντρου Τύπου είναι ταξινομημένο με χρονολογικά κριτήρια, ενώ σε αρκετές σελίδες δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης στο αρχείο με πολλαπλά κριτήρια. Στόχος του Κέντρου Τύπου είναι να παρουσιάσουμε το έργο του ΕΚΤ, προσφέροντας παράλληλα ένα ολοκληρωμένο σημείο πρόσβασης για  τους εκπροσώπους έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Άν αναζητάτε κάτι εξειδικευμένο ή επιθυμείτε να λαμβάνεται υλικό του Κέντρου Τύπου απεθείας στο email σας, όπως τα Δελτία Τύπου ή άλλο ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις του ΕΚΤ, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο μηνιαίο eNewsletter του ΕΚΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις στον χώρο της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Οικονομίας.