Παρουσιάσεις

Το EKT, τα μουσεία και τα ψηφιακά πολιτιστικά τοπία

To EKT συνεργάζεται με δεκάδες πολιτιστικούς φορείς οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και υποδομές του για να οργανώσουν, διασφαλίσουν και διαθέσουν ανοικτά το ψηφιακό τους περιεχόμενο.

Γενική παρουσίαση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Στην παρουσίαση αναφέρονται οι υποδομές και  υπηρεσίες του ΕΚΤ στους 3 πυλώνες δραστηριοτήτων: eContent-Ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες, metrics-Δείκτες για Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία, innovation-Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα.

Φεβρουάριος 2016

Η υπηρεσία openABEKT

Παρουσίαση της νέας υπηρεσίας openABEKT για την διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης.

H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ

Παρουσίαση της υπηρεσίας αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ, με χρήση του μοντέλου Software as a Service.

Απρίλιος 2016

ΕΚΤ Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Παρουσίαση των υπηρεσίες υποστήριξης των ελληνικών οργανισμών στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Νοέμβριος 2013-Απρίλιος 2016).

Απρίλιος 2016

ΕΠΣΕΤ - Υποέργα 12 και 13 για Δείκτες ΕΤΑΚ

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Υποέργου12 «Σχεδιασμός και υλοποίηση οργανωμένου και αξιόπιστου περιβάλλοντος για τη συλλογή στοιχείων, την παραγωγή και έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ σε ετήσια βάση» και του Υποέργου 13 «Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων για τη Συλλογή των Στοιχείων, την Παραγωγή και Έκδοση Δεικτών ΕΤΑΚ» του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ).

14 Απριλίου 2016

Τα έργα ΕΠΣΕΤ και SaaS του ΕΚΤ

Παρουσίαση των έργων του ΕΚΤ "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)" και "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου" (SaaS) η οποία έγινε από τη Διευθύντρια ΕΚΤ, Ε. Σαχίνη στην εκδήλωση "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη".

2 Δεκεμβρίου 2015

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- ePublishing

Παρουσίαση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Φεβρουάριος 2015