Υποστήριξη Χρηστών

Τα Κέντρα Υποστήριξης χρηστών (helpdesks) που λειτουργούν στο ΕΚΤ, δημιουργήθηκαν για να διαχειρίζονται με το βέλτιστο τρόπο την επικοινωνία των χρηστών με τις επιμέρους υπηρεσίες του ΕΚΤ. Απευθυνθείτε στο αντίστοιχο Κέντρο για την άμεση απάντηση των αιτημάτων σας.