Υπηρεσίες

Το ΕΚΤ παρέχει σειρά υπηρεσιών προς την ελληνική ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητας της χώρας, στο πλαίσιο των τριών πυλώνων δραστηριοτήτων του:

Ψηφιακό Περιεχόμενο
Yπηρεσίες αναζήτησης περιεχομένου σε ψηφιακές συλλογές & πλατφόρμες
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (online κατάθεση, ανάγνωση, μεταφόρτωση)
Ψηφιακά Αποθετήρια
ePublishingΕΚΤ - Ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων
SearchCulture.gr - Ο ελληνικός πολιτισμός στον ψηφιακό δημόσιο χώρο
ΟpenArchives.gr - Ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο στον ψηφιακό δημόσιο χώρο
Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – grissh.gr
Ενιαίος Κατάλογος openABEKT
Περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης & επιλεγμένες πηγές EKT
Περιοδικά Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Βάσεις Δεδομένων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Επιστημονικά Περιοδικά σε ελληνικές βιβλιοθήκες
ΜΗΤΙΔΑ - Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων
Διαδικτυακή πύλη "η Αργώ" για βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων & εθνικούς/διεθνείς καταλόγους
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Γενικής Ορολογίας
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Ιατρικής Ορολογίας
Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας, Πολιτισμού
Αναζήτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Αναζήτηση Citation Index & Βιβλιομετρικών Δεικτών - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Παραγγελία Πλήρων Κειμένων - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών
Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών ΕΔΕΤΒ
Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
Εκπαιδευτικές Δράσεις
Yπηρεσίες προς οργανισμούς
Ένταξη συλλογών στο SearchCulture.gr
Διάθεση περιεχομένου μέσω του openarchives.gr
Yπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (ΕΚΤ ePublishing) για περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων
Υπηρεσία online κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών
Yπηρεσία νέφους οpenABEKT για διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης
Υπηρεσία Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Αποθετηρίων EKT
Διάθεση περιεχομένου μέσω της διαδικτυακής πύλης "η Αργώ"
Πιστοποίηση συμμόρφωσης με προδιαγραφές για το ψηφιακό περιεχόμενο
Ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακών/ψηφιοποιημένων αρχείων
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών EKT ePublishing
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
ΑΒΕΚΤ - σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ
Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωσης ABEKT e-learning