Υπηρεσίες

Το ΕΚΤ παρέχει σειρά υπηρεσιών προς την ελληνική ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητας της χώρας, στο πλαίσιο των τριών πυλώνων δραστηριοτήτων του:

Ψηφιακό Περιεχόμενο
Yπηρεσίες αναζήτησης περιεχομένου σε ψηφιακές συλλογές & πλατφόρμες
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (online ανάγνωση, μεταφόρτωση, παραγγελία)
Ψηφιακά Αποθετήρια
SearchCulture.gr - Η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον δημόσιο ψηφιακό χώρο
ΟpenArchives.gr - Ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο στον δημόσιο ψηφιακό χώρο
ePublishingΕΚΤ - Ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων
Περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης & επιλεγμένες πηγές EKT
Περιοδικά Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Βάσεις Δεδομένων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Επιστημονικά Περιοδικά σε ελληνικές βιβλιοθήκες
ΜΗΤΙΔΑ - Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων
Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – grissh.gr
Διαδικτυακή πύλη "η Αργώ" για βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων & εθνικούς/διεθνείς καταλόγους
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Γενικής Ορολογίας
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Ιατρικής Ορολογίας
Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας, Πολιτισμού
Αναζήτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Αναζήτηση Citation Index & Βιβλιομετρικών Δεικτών - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Παραγγελία Πλήρων Κειμένων - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
Κλασικό Αναγνωστήριο
Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών
Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών ΕΔΕΤΒ
Εκπαιδευτικές Δράσεις
Ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο (free Wi-Fi) στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ. Δημαράς
Yπηρεσίες προς οργανισμούς
Υπηρεσία Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Αποθετηρίων EKT
Yπηρεσία οpenABEKT για διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης
Ένταξη συλλογών στο SearchCulture.gr
Διάθεση περιεχομένου μέσω του openarchives.gr
Διάθεση περιεχομένου μέσω της διαδικτυακής πύλης "η Αργώ"
Πιστοποίηση συμμόρφωσης με προδιαγραφές για το ψηφιακό περιεχόμενο
Ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακών/ψηφιοποιημένων αρχείων
Yπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (ΕΚΤ ePublishing) για περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών EKT ePublishing
Υπηρεσία online κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
ΑΒΕΚΤ - σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ
Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωσης ABEKT e-learning
Υπηρεσία ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ