Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Εκδηλώσεις ΕΚΤ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed

Το ΕΚΤ συμμετέχει στις εργασίες του Συνεδρίου με ομιλία για τις νέες λειτουργίες του Searchculture.gr που αναδεικνύουν περαιτέρω το πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο των φορέων της χώρας.

06.03.2024 έως 09.03.2024 Λάρισα
Greek ICT Forum & Athens ICT Expo

Το ΕΚΤ, φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι υποστηρικτής του Συνεδρίου και της Έκθεσης, τα οποία διοργανώνει η εταιρεία Teamworks.

06.03.2024 έως 07.03.2024 Ζάππειο Μέγαρο
DMEA Business Meetings 2024

Επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής εκδήλωσης στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας... 08.03.2024 έως 12.03.2024 Βερολίνο (10 Απριλίου 2024), Διαδικτυακά (8-12 Απριλίου 2024)

Technology & Business Cooperation Days 2024

Τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση δικτύωσης υποστηρίζει το EKΤ με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas.

22.05.2024 έως 25.05.2024 Ανόβερο (22-25 Απριλίου 2024), Διαδικτυακά (9-11 Απριλίου 2024)
Subscribe to ΕΚΤ - Εκδηλώσεις