Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Συνέδρια «Greek ICT Forum», «ICT Manager Summit» και «InfoMobility World»

Το EKT είναι υποστηρικτής των Συνεδρίων, τα οποία διοργανώνει η εταιρεία Teamworks.

20.03.2023 έως 21.03.2023 Divani Caravel Hotel, Athens και Διαδικτυακά
Εκδήλωση δικτύωσης "Horizon Europe Cluster 1: Health Brokerage Event"

Το EKT, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία (Cluster 1) στον Ορίζοντα Ευρώπη και με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει την συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών και... 16.03.2023 έως 17.03.2023 Διαδικτυακά

Εκδήλωση "AI is Here Where are We?"

Το ΕΚΤ συμμετέχει με ομιλία του Γ. Μέγα, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και EIT Health hub coordinator, σε Panel με τίτλο "Addressing the Present: Current Skill Needs in an AI-Driven... 09.03.2023 ACS Athens (American Community Schools)

GoTriple Hackathon από το EKT για τη δημιουργία νέων καινοτόμων εφαρμογών

Hackathon για την αξιοποίηση του ανοιχτού λογισμικού API της πλατφόρμας GoTriple και τη δημιουργία νέων καινοτόμων εφαρμογών διοργανώνει το ΕΚΤ στις 7-9 Μαρτίου.

07.03.2023 έως 09.03.2023 Διαδικτυακά
Διαδικτυακό Σεμινάριο "EIT Structure and Funding opportunities"

Στο σεμινάριο που εκδηλώνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΤ συμμετέχει με ομιλία η Β. Βασιλάκη για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του EIT Health.

06.03.2023 Διαδικτυακά
Ημερίδα Ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Marie Skłodowska-Curie Actions, Ελλάδα-Κύπρος

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σας... 28.02.2023 Διαδικτυακά

Διαδικτυακή Εκδήλωση "National and European Funding Event for Greek business"

Το ΕΚΤ συμμετέχει με ομιλία για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Ορίζοντα Ευρώπη, ως Εθνικό Σημείο Επαφής.

21.02.2023 Διαδικτυακά
Εθνική ημερίδα ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Digital, Industry, Space

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή... 21.02.2023 Διαδικτυακά

Εθνική ημερίδα ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Cluster 1 Health & Cancer Mission

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή... 17.02.2023 Διαδικτυακά

Ημερίδα “Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες του ΓΠΑ”

ΕΚΤ και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνουν απο κοινού την Ημερίδα, ενώ στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν με ομιλίες και παρουσιάσεις για υπηρεσίες προς την ερευνητική και επιχειρηματική... 13.02.2023 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Pages