Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο

Events Innovation

87th IFLA World Library and Information Congress
26.07.2022 έως 29.07.2022 Dublin, Ireland
3rd International Conference on Environmental Design (ICED2020),
22.10.2022 έως 23.10.2022 Υβριδικά (onsite και Διαδικτυακά)
Subscribe to ΕΚΤ - Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο