Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο

Events Innovation

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών
16.10.2020 έως 18.10.2020 Παπαστράτειο Μέγαρο, Αγρίνιο
9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (ICGC-9)
18.10.2020 έως 22.10.2020 Ζάππειο Μέγαρο
Διεθνές Συνέδριο “Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality”
02.11.2020 Διαδικτυακά
Συνέδριο MoodleMoot Greece-Cyprus 2020
27.11.2020 έως 28.11.2020 Διαδικτυακά
Συνέδριο Complex System Society 2020
04.12.2020 έως 11.12.2020 Διαδικτυακά
Subscribe to ΕΚΤ - Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο