Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Πιο ειδικά, απευθυνθείτε στα επιμέρους Κέντρα Υποστήριξης Χρηστών του ΕΚΤ για αιτήματα σας σχετικά με θέματα που αφορούν Επιστημονική Πληροφόρηση, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Γισ τον κατάλογο τηλεφώνων & email των Υπηρεσιών ΕΚΤ, πατήστε εδώ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  • δ: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
  • τ: 210 2204900
  • f: 210 7246824
  • e: ekt@ekt.gr
  • www.ekt.gr