Συντελεστές

O νέος δικτυακός τόπος του ΕΚΤ αναπτύσσεται με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και ειδικότερα το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Drupal.

Για την ανάπτυξη του συνεργάζονται οι κάτωθι:

Οργάνωση & Επιμέλεια Περιεχομένου: Tμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας (Μαργαρίτης Προέδρου, Ελίνα Δημητριάδη, Κώστας Μπέκος, Δήμητρα Μαυρίδου, Δημήτρης Μαραγκός, Βάλια Σκούρα, Νατάσα Κυριακίδη)
Στη διαμόρφωση δομής και περιεχομένου έχουν συνεισφέρει η Αρελίνα Μεράκου, η Γεωργία Αγγελάκη και η Ιωάννα Δούτσου.

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Βασίλης Ντουμάνης

Aνάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Ανδρέας Καλαϊτζής, Μάριος Βλάχος

Φωτογραφίες - Εικαστικό Υλικό: Γιάννης Βουλγαράκης, Δήμητρα Πελεκάνου, Βασίλης Ντουμάνης

Ο δικτυακός τόπος ekt.gr ενημερώνεται από το Τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα του ΕΚΤ, και υποστηρίζεται από τη Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού και τη Μονάδα Συστημάτων & Δικτύων του ΕΚΤ.