Συντελεστές

O κεντρικός δικτυακός τόπος του ΕΚΤ αναπτύσσεται με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και ειδικότερα το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Drupal.

Ο δικτυακός τόπος ekt.gr ενημερώνεται από το Τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα του ΕΚΤ, και υποστηρίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποδομής & Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την ανάπτυξη & ενημέρωσή του συνεργάζονται οι κάτωθι:
Οργάνωση & Επιμέλεια Περιεχομένου: Μαργαρίτης Προέδρου, Νατάσα Κυριακίδη, Κώστας Μπέκος, Κωνσταντίνα Νεοφώτιστου, Παναγιώτης Φραντζής
Γραφιστικός Σχεδιασμός: Δήμητρα Πελεκάνου
Aνάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Γιάννης Ξυδιάς
Φωτογραφίες - Εικαστικό Υλικό: Γιάννης Βουλγαράκης, Δήμητρα Πελεκάνου

Για την ανάπτυξη του ekt.gr έχουν συνεισφέρει:
Διαμόρφωση δομής και περιεχομένου: Γεωργία Αγγελάκη, Ιωάννα Δούτσου, Αρελίνα Μεράκου
Γραφιστικός Σχεδιασμός - Φωτογραφίες: Βασίλης Ντουμάνης
Ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Ανδρέας Καλαϊτζής, Μάριος Βλάχος