Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Συνέδρια «Greek ICT Forum», «ICT Manager Summit» και «InfoMobility World»

Το EKT είναι υποστηρικτής των Συνεδρίων, τα οποία διοργανώνει η εταιρεία Teamworks.

20.03.2023 έως 21.03.2023 Divani Caravel Hotel, Athens και Διαδικτυακά
Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικά... 29.03.2023 Διαδικτυακά

Εκδήλωση δικτύωσης "Health Tech Hub Styria"

Το EKT, Εθνικό Σημείο Επαφής, με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στην εκδήλωση δικτύωσης.

30.03.2023 Graz, Austria
Technology & Business Cooperation Days 2023 στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης HANNOVER MESSE 2023

Τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση δικτύωσης υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 (... 17.04.2023 έως 20.04.2023 Υβριδικά (Ανόβερο Γερμανίας και Διαδικτυακά)

DMEA Business Meetings 2023

Το EKT, Εθνικό Σημείο Επαφής, με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στην εκδήλωση.

18.04.2023 έως 28.04.2023 Βερολίνο Γερμανίας (26/4) & Διαδικτυακά (18/4-28/4)
Εκδήλωση δικτύωσης για τη θεματική περιοχή «Υγεία» και «Αποστολή για τον Καρκίνο» του Ορίζοντα Ευρώπη

Νεα προθεσμία ως τις 24 Απριλίου 2023 για τις διαδικτυακές συναντήσεις!

Το EKT, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 1 (Health) και της... 24.04.2023 Διαδικτυακά

Εκδήλωση Δικτύωσης Bionnale 2023

Στην εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα των επιστημών Ζωής, το EKT υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas.

16.05.2023 έως 17.05.2023 Βερολίνο Γερμανίας (16/5) & Διαδικτυακά (17/5)
Subscribe to ΕΚΤ - Εκδηλώσεις