Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Διαδικτυακή συζήτηση «Το SearchCulture.gr ως τόπος συνάντησης έργων τέχνης: Μία συζήτηση για την τέχνη της Χαρακτικής»

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2021, η οποία φέτος έχει θέμα... 18.05.2021 Διαδικτυακά

Διαδικτυακή ημερίδα «Οικοδομώντας κοινότητες για την προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), μέλος της ερευνητικής υποδομής OPERAS και εταίρος του... 26.05.2021 Διαδικτυακή ημερίδα

ACCIO OPEN CHALLENGE: Ευκαιρίες Δικτύωσης και Συνεργασιών με επίκεντρο την Καινοτομία

Τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση υποστηρίζει το EKT, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, ενώ την συμμετοχή ξένων εταιρειών υποστηρίζει το STARTUP3, έργο στο οποίο... 03.06.2021 έως 04.06.2021 Διαδικτυακά

Εκδήλωση διαδικτυακών B2B συναντήσεων στον τομέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας

Τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση υποστηρίζει το EKT, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου.

08.06.2021 έως 10.06.2021 Διαδικτυακά
Tech4SmartCities, η εκδήλωση για τις Έξυπνες Πόλεις του Μέλλοντος

Η εκδήλωση διοργανώνεται διαδικτυακά από το Enterprise Europe Network τη Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, ενώ τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στην εκδήλωση υποστηρίζει το EKT, συντονιστής του ελληνικού... 17.06.2021 Διαδικτυακά

Συνέδριο για την Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα

Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συμβολή συνεργαζόμενων φορέων (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,... 09.09.2021 έως 10.09.2021 Αμφιθέατρα ΙΦΕ/ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη) και Κεντρικά Αμφιθέατρα ΕΚΠΑ (Προπύλαια)

Subscribe to ΕΚΤ - Εκδηλώσεις