Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Συνέδριο για την Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα

Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συμβολή συνεργαζόμενων φορέων (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,... 09.09.2021 έως 10.09.2021 Αμφιθέατρα ΙΦΕ/ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη) και Κεντρικά Αμφιθέατρα ΕΚΠΑ (Προπύλαια)

Hellenic Innovation Forum & Awards 2021

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ΕΚΤ.

08.10.2021 Διαδικτυακά
Subscribe to ΕΚΤ - Εκδηλώσεις