Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Διεθνής εκδήλωση για τη θαλάσσια οικονομία Virtual MariMatch 2020

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το δίκτυο Enterprise Europe Network και συνδυάζει προγραμματισμένες b2b διαδικτυακές συναντήσεις με ανοικτά πάνελ καινοτομίας, ανοικτές ευκαιρίες δικτύωσης και 4... 02.09.2020 έως 04.09.2020 Διαδικτυακά

Εκδήλωση με τίτλο "Πρωινές συζητήσεις για την καινοτομία στην υγεία"

Το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ρόλου του ως o κόμβος του EIT Health για την Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση συζήτησης για θέματα καινοτομίας και... 10.09.2020 Διαδικτυακά

Πλατφόρμα δικτύωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Το ΕΚΤ συμμετέχει ενεργά στη νέα πλατφόρμα δικτύωσης «Care & Industry together against CORONA»... 31.12.2020 Διαδικτυακά

Subscribe to ΕΚΤ - Εκδηλώσεις