Τι είδους δημοσιεύματα μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου;

Μπορούμε να παραγγείλουμε πλήρη κείμενα άρθρων επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, τεχνικών εκθέσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διδακτορικών διατριβών, κεφάλαια βιβλίων, καθώς και μέσω διαδανεισμού, μονογραφίες και βιβλία που δεν ανήκουν στη συλλογή της, και γενικά κάθε είδους επιστημονικό δημοσίευμα.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση πλήρων κειμένων