Πώς μπορώ να βρω άρθρα που δεν υπάρχουν στις έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές του ΕΚΤ;

Όσα άρθρα δεν εντοπίζονται στις έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές που έχει πρόσβαση το ΕΚΤ αναζητούνται, ανάλογα με την επιλογή προμηθευτή που δηλώνετε στην αίτησή σας:

  • σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ),
  • στους μεγαλύτερους προμηθευτές περιεχομένου, βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης του εξωτερικού,
  • σε όλες τις διαθέσιμες πηγές, με πρώτη επιλογή τις πηγές εντός Ελλάδας.
Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση πλήρων κειμένων