Σύστημα Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ

Το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) είναι ένας πυρήνας ελληνικών βιβλιοθηκών όλων των τύπων (ακαδημαϊκές, ερευνητικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, ειδικές κ.ά.) που συνεργάζονται για την online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους. Σήμερα το Δίκτυο απαρτίζεται από 147 βιβλιοθήκες - μέλη.

Η λειτουργία του στηρίζεται στο Σύστημα Διαδανεισμού που ανέπτυξε το ΕΚΤ και στην αξιοποίηση της διαδικτυακής βάσης «Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών» (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες-μέλη  του ΕΔΕΤΒ έχουν  τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να εντοπίσουν ένα περιοδικό σε κάποια από τις βιβλιοθήκες του δικτύου στον ΕΣΚΕΠ, και στη συνέχεια μπορούν να το παραγγείλουν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής διαδανεισμού.

Το ΕΚΤ έχει το θεσμικό ρόλο (ΠΔ145/2003) του συντονισμού του Δικτύου και παρέχει την απαιτούμενη υποδομή και τον εξοπλισμό, σε κεντρικό επίπεδο, για την υποστήριξη του ρόλου του διαθέτη (host computer). Το ΕΚΤ διαθέτει, ακόμη, το λογισμικό για τη διαχείριση του ΕΣΚΕΠ και τους κωδικούς πρόσβασης στις βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου, πραγματοποιεί τη λογιστική διαχείριση, εκδίδει τα στατιστικά και τα παραστατικά των παραγγελιών και παρέχει υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία του Δικτύου μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.

Για να γίνει η Βιβλιοθήκη σας μέλος πρέπει:

  • οι  συλλογές της βιβλιοθήκης σας να περιλαμβάνονται στην online βάση δεδομένων "Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών",
  • να έχετε υπογράψει με το ΕΚΤ το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας και
  • να  έχετε  την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό να ανταποκριθείτε στο ρόλο σας ως προμηθευτές και πελάτες του ΕΔΕΤΒ.

Οι βιβλιοθήκες-μέλη έχουν πρόσβαση μέσω κωδικών. Μέσα από οθόνη αναζήτησης η εφαρμογή επιτρέπει στη βιβλιοθήκη-πελάτη την αναζήτηση και τον εντοπισμό ενός περιοδικού στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών και την εμφάνιση των βιβλιοθηκών που το περιλαμβάνουν στη συλλογή τους. Στη συνέχεια η βιβλιοθήκη-πελάτης προχωρά στην παραγγελία άρθρου του περιοδικού, συμπληρώνοντας στην ηλεκτρονική φόρμα τα στοιχεία του άρθρου, τον τρόπο αποστολής και τη σειρά προτεραιότητας των βιβλιοθηκών–προμηθευτών που επιλέγουν. Το σύστημα ελέγχει βασικά στοιχεία ορθότητας και καταχωρεί την παραγγελία. Τόσο οι βιβλιοθήκες-πελάτες όσο και οι βιβλιοθήκες-προμηθευτές μπορούν να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη των παραγγελιών που τους αφορούν.