Βάσεις Δεδομένων

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού του ΕΚΤ διαθέτει 54 διεθνείς και 23 ελληνικές βάσεις δεδομένων σε όλα τα βασικά γνωστικά επιστημονικά πεδία.

Στις βάσεις δεδομένων περιλαμβάνονται βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου, αλλά και βιβλιογραφικές, καθώς και πλατφόρμες εκδοτών με σύνδεση στο πλήρες κείμενο.

Για τη διευκόλυνσή σας οι βάσεις δεδομένων είναι οργανωμένες θεματικά και αλφαβητικά και φέρουν τη σχετική ένδειξη με την κόκκινη κλειδαριά, αν πρόκειται για συνδρομητικές και με μπλε κλειδαριά αν είναι ανοικτής πρόσβασης.

Στις βάσεις δεδομένων έχετε πρόσβαση ως εξής:

  • Στις συνδρομητικές βάσεις δεδομένων (κόκκινη κλειδαριά) έχετε πρόσβαση μόνο μέσα από σύνδεση στο free Wifi στον χώρο της Βιβλιοθήκης, το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του ΕΚΤ και τις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ.
  • Στις βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης (μπλε κλειδαριά) έχετε πρόσβαση εκτός των παραπάνω, και απομακρυσμένα, μέσω Διαδικτύου.
  • Χρησιμοποιώντας, ακόμη, την Υπηρεσία Διεθνούς Βιβλιογραφίας, με τη διαμεσολάβηση του προσωπικού του ΕΚΤ, έχετε πρόσβαση σε επιπλέον 1.300 βάσεις όλων των θεματικών κατηγοριών που το ΕΚΤ έχει εξασφαλίσει για εσάς μέσω συμβολαίων με παρόχους διεθνούς περιεχομένου.