Γενικά

To EΚΤ μέσα από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού παρέχει ορισμένες από τις σημαντικότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής επιστημονικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας το σύνολο της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.

Επίσης, το ΕΚΤ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τις βιβλιοθήκες της χώρας, όπως την υπηρεσία διαδανεισμού του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών, κ.ά. 

Στις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚΤ στην ερευνητική, επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας συγκαταλέγονται ακόμη, η Υπηρεσία Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας και η Αναζήτηση Citation Index και βιβλιομετρικών δεικτών όπως ο H-Index.

Ο χώρος της Βιβλιοθήκης στο ΕΙΕ είναι ανοικτός για το κοινό και με μία σειρά από υπηρεσίες που προσφέρονται στον χώρο προς κάθε ενδιαφερόμενο, όπως ερευνητές, επιστήμονες και φοιτητές, αποτελεί έναν φιλόξενο και δημιουργικό τόπο συνάντησης μελέτης και έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας απευθύνονται οι εξής υπηρεσίες του ΕΚΤ:

Υπηρεσίες για βιβλιοθήκες:

Υπηρεσίες τόσο για το εξειδικευμένο όσο και για το ευρύ κοινό: