Γενικά

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού του ΕΚΤ παρέχει ορισμένες από τις σημαντικότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής επιστημονικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας το σύνολο της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.

Επίσης, η Βιβλιοθήκη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τις βιβλιοθήκες της χώρας, όπως την υπηρεσία διαδανεισμού του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών, κ.ά. 

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό και με μία σειρά από υπηρεσίες που προσφέρονται στον χώρο προς κάθε ενδιαφερόμενο, όπως ερευνητές, φοιτητές και προγραμματιστές, στοχεύει στο να αποτελέσει έναν φιλόξενο και δημιουργικό τόπο συνάντησης μελέτης και έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας απευθύνονται οι εξής υπηρεσίες:

Υπηρεσίες για βιβλιοθήκες:

Υπηρεσίες τόσο για το εξειδικευμένο όσο και για το ευρύ κοινό: