Διδακτορικά

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και αυτές που εκπονήθηκαν από Έλληνες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα, τον ΔΟΑΤΑΠ.

Σήμερα, στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΑΔΔ διατίθενται περισσότερες από 45.000 διδακτορικές διατριβές, ένα μοναδικό απόθεμα της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και γνώσης με την ερευνητική δραστηριότητα αιχμής. Tο Αποθετήριο παρέχει στους χρήστες μια σειρά από υπηρεσίες:
α) απλή και σύνθετη αναζήτηση μιας διατριβής μέσω του πεδίου των βιβλιογραφικών εγγραφών,
β) πλοήγηση με βάση καθορισμένα πεδία (επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου),
γ) online ανάγνωση και ξεφύλλισμα μιας διατριβής.
Στους εγγεγραμμένους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής.

Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διδακτορικές διατριβές ως εξής:

  • Αξιοποιώντας την Υπηρεσία Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων μπορείτε να παραγγείλετε μία διατριβή (ελληνική ή διεθνή), στην οποία δεν έχετε πρόσβαση απομακρυσμένα.
  • Στη συνδρομητική βάση δεδομένων ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDTGlobal) έχετε πρόσβαση μέσα από σύνδεση στο free Wifi στον χώρο της Βιβλιοθήκης και το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο.Η βάση δεδομένων ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDTGlobal) είναι η πιο περιεκτική συλλογή διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών από όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές για διατριβές που εκπονήθηκαν από το 1637 έως σήμερα και περιλήψεις για τις διατριβές από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ενός εκατομμυρίου και πάνω διατριβών, κατά κύριο λόγο από το 1997 και έπειτα αλλά και κάποιων παλαιότερων, ενώ πάνω από 2,1 εκ. τίτλοι διατίθενται για αγορά έντυπου αντιγράφου. Παρέχει, ακόμη, πρόσβαση σε προεπισκόπηση 24 σελίδων, όταν είναι διαθέσιμη.