Διδακτορικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι, βάσει νόμου, ο υπεύθυνος φορέας για την τήρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί κυρίως από το 1985 και μετέπειτα, στα ελληνικά πανεπιστήμια, από Έλληνες και ξένους διδάκτορες, καθώς και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες, με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Στο ΕΑΔΔ έχει συγκεντρωθεί, ακόμη, ένα μικρό ποσοστό διατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985.

Η βάση δεδομένων ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDTGlobal) είναι η πιο περιεκτική συλλογή διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών από όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές για διατριβές που εκπονήθηκαν από το 1637 έως σήμερα και περιλήψεις για τις διατριβές από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ενός εκατομμυρίου και πάνω διατριβών, κατά κύριο λόγο από το 1997 και έπειτα αλλά και κάποιων παλαιότερων, ενώ πάνω από 2,1 εκ. τίτλοι διατίθενται για αγορά έντυπου αντιγράφου. Παρέχει, ακόμη, πρόσβαση σε προεπισκόπηση 24 σελίδων, όταν είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διδακτορικές διατριβές ως εξής:

  • Ένα σημαντικό ποσοστό διατριβών του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών διατίθεται ηλεκτρονικά με ανοικτή πρόσβαση, μπορείτε δηλαδή να τις συμβουλευτείτε διαδικτυακά και εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης μέσα από τον δικτυακό τόπο www.didaktorika.gr.
  • Στον χώρο της Βιβλιοθήκης μπορείτε να φυλλομετρήσετε μία διατριβή του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών στην έντυπή της μορφή, με τη βοήθεια του Γραφείου Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθήκης. Στο έντυπο αρχείο περιλαμβάνονται και οι διδακτορικές διατριβές που δεν διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή με ανοικτή πρόσβαση.
  • Στη συνδρομητική βάση δεδομένων ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDTGlobal) έχετε πρόσβαση μέσα από σύνδεση στο free Wifi στον χώρο της Βιβλιοθήκης, το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του ΕΚΤ και το κτίριο του ΕΙΕ.
  • Μπορείτε, ακόμη, να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων για να παραγγείλετε μία διατριβή (ελληνική ή διεθνή), στην οποία δεν έχετε πρόσβαση απομακρυσμένα.