Ο χώρος

Το κτίριο που χωροθετείται ως Βιβλιοθήκη στο κτιριακό συγκρότημα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) εκτείνεται σε τρία επίπεδα, (ισόγειο, ημιώροφο και υπόγειο), συνολικής έκτασης 1.400 τ.μ. 

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό και εξυπηρετεί επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Στον ισόγειο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο για την εξυπηρέτηση των χρηστών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ. Παρέχοντας δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο (free WiFi) και προηγμένες υπηρεσίες πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού, ενισχύεται ο ρόλος της Βιβλιοθήκης ως τόπου συνάντησης και εργασίας για ερευνητές, επιστήμονες, φοιτητές και μαθητές.

Συγκεκριμένα, η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει έντυπη συλλογή περιοδικών (2.000 τίτλοι), ενώ από τον χώρο της Βιβλιοθήκης παρέχεται πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ (πάνω από 14.000 ηλεκτρονικά περιοδικά, 26.570 ηλεκτρονικά βιβλία, 50 διεθνείς βάσεις δεδομένων, κ.ά.).

Επίσης είναι βιβλιοθήκη αναφοράς για τις 146 Βιβλιοθήκες του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) που έχει αναπτύξει και συντονίζει το ΕΚΤ, μέσω του οποίου, και μέσω διαδικτυακών παραγγελιών, καθίσταται προσιτό και αξιοποιήσιμο το υλικό κάθε βιβλιοθήκης του δικτύου από κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης και εργασίας του.

Το ΕΚΤ, μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού και παραγγελίας πλήρων κειμένων, και σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με βιβλιοθήκες και μεγάλους παρόχους περιεχομένου από το εξωτερικό, εξυπηρετεί αιτήματα που αφορούν άρθρα επιστημονικών περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, τεχνικές εκθέσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κ.ά.

Σημειώνεται ότι ο χώρος της Bιβλιοθήκης ονομάσθηκε, σε ειδική τελετή στις 17 Φεβρουαρίου 1993, Bιβλιοθήκη "K.Θ. Δημαράς", στη μνήμη του εμπνευστή της και ενός από τους ιδρυτές του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών.