Αναζήτηση σε περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης & επιλεγμένες πηγές

Οι παρακάτω πηγές είναι ελεύθερα προσβάσιμες με ανοικτή πρόσβαση προς όλους, τόσο από το χώρο και τις υποδομές της Βιβλιοθήκης όσο και απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου.