Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το ΕΚΤ, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

  • δ: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
  • τ: 210 2204999
  • f: 210 7259070
  • e: helpdesk@ekt.gr
  • www.ekt.gr