Περιοδικά

Συλλογή Περιοδικών 

Η συλλογή των περιοδικών περιλαμβάνει περίπου 16.500 τίτλους περιοδικών έγκριτων διεθνών εκδοτών, σε όλα τα γνωστικά πεδία σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, τα οποία μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) που αναπτύσσει το ΕΚΤ. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνδρομητικών ηλεκτρονικών περιοδικών, είναι δυνατή μόνο μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης, το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του ΕΚΤ, τους δικούς σας φορητούς υπολογιστές κατόπιν σύνδεσης στο Wifi του ΕΙΕ, καθώς και από τις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ. Για κάποια από αυτά η πρόσβαση εξασφαλίζεται μέσω της κοινοπραξίας HEAL-Link.
 

Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης

Στην ενότητα Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης συγκεντρώνονται, ελέγχονται και ταξινομούνται διευθύνσεις περιοδικών που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Πρόσβαση έχετε σε αυτά και απομακρυσμένα, από τον υπολογιστή σας.
 

Περιοδικά ePublishing ΕΚΤ

περιοδικά e-publishing του ΕΚΤ  είναι περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται από την υπηρεσία ePublishing του ΕΚΤ και είναι αποτέλεσμα επιτυχημένων συνεργασιών με επιστημονικούς εκδότες διεθνούς κύρους και με διακεκριμένους ελληνικούς φορείς στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού

 

 Για περιοδικά που δεν εντοπίζονται με τους παραπάνω τρόπους  απευθυνθείτε στην  Υπηρεσία Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων.