Αναζήτηση Citation Index & Βιβλιομετρικών Δεικτών

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ πραγματοποιεί για εσάς αναζητήσεις καταλόγου αναφορών (citation index) και εντοπισμό δεικτών (συντελεστές απήχησης περιοδικών /Impact Factors, Η- Index). 

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας:

  • Συμπληρώστε την έντυπη ή την ηλεκτρονική αίτηση
  • Συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους της υπηρεσίας
  • Συμβουλευτείτε τη διαδικασία πληρωμής και παραλαβής αποτελεσμάτων

Η υπηρεσία αξιοποιεί τις εξής πηγές:

Πηγή Χρονική Κάλυψη
Web of Science®
Παραγωγός: Clarivate Analytics
Science Citation Index Expanded® 1900-σήμερα
Social Sciences Citation Index® 1900-σήμερα
Arts & Humanities Citation Index® 1975-σήμερα
Conference Proceedings Citation Index- Science 1990-σήμερα
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities 1990-σήμερα
Emerging Sources Citation Index (ESCI) 2015-σήμερα
Scopus
Παραγωγός: Elsevier
Cited references: 1996 - σήμερα
Journal Citation Reports®
Παραγωγός: Clarivate Analytics
Journal Citation Reports® - Science ed. Εditions: 1997-2019
Journal Citation Reports® - Social Sciences ed. Editions: 1997-2019