Αίτηση αναζήτησης Citation Index & βιβλιομετρικών δεικτών

Σημείωση: Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

Υποδείξτε διαφορετικούς τρόπους αναγραφής του ονόματός σας καθώς και εάν χρησιμοποιείτε πατρώνυμο ή όνομα συζύγου
CITATION INDEX
Ο κατάλογος των εργασιών σας πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει, με λατινικούς χαρακτήρες, για κάθε εργασία: το όνομα του πρώτου συγγραφέα, έτος δημοσίευσης, τίτλο περιοδικού, τόμο, σελίδες.
Files must be less than 800 KB.
Allowed file types: txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο την αναζήτηση στο WEB of SCIENCE και SCISEARCH
(συμβουλευθείτε το κόστος και τη διαδικασία πληρωμής και παραλαβής αποτελεσμάτων για την υπηρεσία αυτή)
H-INDEX
IMPACT FACTOR περιοδικών
Files must be less than 800 KB.
Allowed file types: txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη διαδικασία πληρωμής και παραλαβής των αποτελεσμάτων πριν κάνετε την επιλογή σας