Αίτηση αναζήτησης Citation Index & βιβλιομετρικών δεικτών

Σημείωση: Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

Υποδείξτε διαφορετικούς τρόπους αναγραφής του ονόματός σας καθώς και εάν χρησιμοποιείτε πατρώνυμο ή όνομα συζύγου
CITATION INDEX
Ο κατάλογος των εργασιών σας πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει, με λατινικούς χαρακτήρες, για κάθε εργασία: το όνομα του πρώτου συγγραφέα, έτος δημοσίευσης, τίτλο περιοδικού, τόμο, σελίδες.
Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο την αναζήτηση στο WEB of SCIENCE και SCISEARCH
(συμβουλευθείτε το κόστος και τη διαδικασία πληρωμής και παραλαβής αποτελεσμάτων για την υπηρεσία αυτή)
H-INDEX
IMPACT FACTOR περιοδικών
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη διαδικασία πληρωμής και παραλαβής των αποτελεσμάτων πριν κάνετε την επιλογή σας

Η αίτηση αυτή έχει συμπληρωθεί με δική μου ευθύνη

Για οποιαδήποτε απορία σας ή διευκρίνιση απευθυνθείτε στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών 8:30-20.00 , Τ: 210-7273939, 210-7273710, fax 210-7259070 , email :helpdesk@ekt.gr