Διαδικασία Πληρωμής και Παραλαβής Αποτελεσμάτων

Τρόποι πληρωμής κόστους υπηρεσιών

Με άμεση εξόφληση:
στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ, με την παραλαβή των αποτελεσμάτων,
κατά τις ώρες που λειτουργεί η Βιβλιοθήκη.

Με ταχυδρομική επιταγή, εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών:

Στείλτε την ταχυδρομική επιταγή στη δ/νση:

ΕΚΤ I Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης
Βασ. Κων/νου 48, 116.35 Αθήνα
όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας.

Μέσω κατάθεσης, εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών: 

Στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΚΤ στην Alpha Bank:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΙΒΑΝ GR23 0140 3620 3620 0200 2013 715

στέλνοντας στο Email: helpdesk@ekt.gr
την απόδειξη κατάθεσης και το ονοματεπώνυμο σας
(για εταιρείες συμπληρώστε επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον χρήστη.

Με τη χρέωση πιστωτικού λογαριασμού (deposit account), μόνο για συνεργαζόμενους φορείς.


Τρόποι παραλαβής αποτελεσμάτων

Παραλαβή από το ΕΚΤ:
στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ κατά τις ώρες λειτουργίας της.

Ταχυδρομικά:
σε έντυπη μορφή, εάν η έδρα σας είναι εκτός Αθηνών.