Παραγγελία Πλήρων Κειμένων

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ, αξιοποιώντας την ψηφιακή και την έντυπη συλλογή του ΕΚΤ αλλά και ένα μεγάλο εύρος πηγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιεί για λογαριασμό σας παραγγελίες πλήρων κειμένων κατόπιν σχετικής αίτησής σας στην υπηρεσία.

Η Υπηρεσία εξασφαλίζει για εσάς τα εξής είδη δημοσιευμάτων:

 • άρθρα επιστημονικών περιοδικών
 • πρακτικά συνεδρίων
 • τεχνικές εκθέσεις
 • διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • διδακτορικές διατριβές
 • βιβλία
 • κεφάλαια βιβλίων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας:

 • Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση.
 • Συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους της υπηρεσίας (το κόστος εξαρτάται από τον προμηθευτή και το είδος του δημοσιεύματος).
 • Συμβουλευτείτε τη διαδικασία πληρωμής και παραλαβής αποτελεσμάτων. Το προσωπικό της Υπηρεσίας επεξεργάζεται την κάθε παραγγελία την ημέρα της υποβολής της αίτησης. Ο συνολικός χρόνος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών ποικίλει από μία έως δεκαπέντε ημέρες, ανάλογα με την πηγή που θα χρησιμοποιηθεί.

Πηγές που αξιοποιούνται από την Υπηρεσία:

 • Η έντυπη και ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης  > 16.000 τίτλοι
 • Οι συλλογές  Βιβλιοθηκών - μελών του «Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών & Τεχνολογικών  Βιβλιοθηκών» και άλλων δικτύων > 200 Βιβλιοθήκες
 • Για την εξασφάλιση υλικού που δεν είναι διαθέσιμο από τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ ή από άλλες βιβλιοθήκες της χώρας, το ΕΚΤ έχει αναπτύξει συνεργασία με βιβλιοθήκες και  μεγάλους παρόχους περιεχομένου από το εξωτερικό (π.χ. British Library, Subito) οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων και των τύπων δημοσιευμάτων. Η επιλογή του προμηθευτή γίνεται κάθε φορά με βάση τον τύπο του ζητούμενου δημοσιεύματος, τη θεματική κατηγορία, το μικρότερο δυνατό κόστος και τον επιθυμητό χρόνο απάντησης.