Αίτηση παραγγελίας πλήρων κειμένων

Σημείωση: Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

2. Παρακαλώ να μου προμηθεύσετε το παρακάτω:
Μπορείτε να επισυνάψετε (με copy-paste) την παραπομπή του υλικού που αναζητάτε έτσι όπως την εντοπίσατε, ή άλλες σχετικές πληροφορίες π.χ. στοιχεία συνεδρίου, πανεπιστήμιο για διατριβές κλπ.
Αν επιθυμείτε να παραγγείλετε περισσότερα από ένα δημοσιεύματα παρακαλούμε επισυνάψετε τον κατάλογο με τα στοιχεία τους
Πληροφοριακά συμβουλευτείτε τoν Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών καθώς και τον πίνακα κόστους
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε πρώτα τον πίνακα κόστους και την διαδικασία πληρωμής και παραλαβής των αποτελεσμάτων