Πίνακας κόστους Παραγγελίας Άρθρων & Δημοσιευμάτων

Βιβλιοθήκη
(Supplier Library)
Διαδικασία Κόστος
British Library
Document Supply Centre (BLDSC)
Χρόνος διεκπεραίωσης: 3-5 εργάσιμες ημέρες Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκδότη

SUBITO Documents from Libraries Society                                                                                       

Χρόνος διεκπεραίωσης: 3-5 εργάσιμες ημέρες 9 € ή 14.50 €
British Library
Document Supply Centre (BLDSC)
(Διδακτορικές Διατριβές)

Εάν εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή

Χρόνος διεκπεραίωσης: 2-3 εργάσιμες ημέρες

5 €
ProQuest Dissertations &
Theses Global (PQDTGlobal)
(Διδακτορικές Διατριβές)

Σε έντυπη μορφή (εως 500 σελίδες)

Εάν εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή

Χρόνος διεκπεραίωσης: 2-3 εργάσιμες ημέρες

50

5 €

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Εάν εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή

Χρόνος αποστολής: 2-3 εργάσιμες ημέρες

5 €

Εάν ΔΕΝ εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή

Χρόνος διεκπεραίωσης: 8-10 εργάσιμες ημέρες

20 €

 

 
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
(ESPACENET, USPATENTS)
Xρόνος αποστολής:1-2 εργάσιμες ημέρες 5 €
Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) & Ηλεκτρονική Συλλογή ΕΚΤ/ΕΙΕ 1-20 σελίδες 2,48 €
21-50 σελίδες 3,72 €
51-100 σελίδες 6,20 €
Χρόνος αποστολής: 3-5 εργάσιμες ημέρες  
ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ – INTERLIBRARY LOAN SERVICES
British Library Document Supply Centre (BLDSC) Χρόνος διεκπεραίωσης: 8-10 εργάσιμες ημέρες 38 €/ βιβλίο + έξοδα αποστολής
Συνολικός χρόνος δανεισμού: 1 εβδομάδα (Η χρήση επιτρέπεται ΜΟΝΟ μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης)  
SUBITO Documents from Libraries Society  Χρόνος διεκπεραίωσης: 8-10 εργάσιμες ημέρες 22 € / βιβλίο + έξοδα αποστολής
Συνολικός χρόνος δανεισμού: 1 εβδομάδα (Η χρήση επιτρέπεται ΜΟΝΟ μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης)  
Ελληνικές Βιβλιοθήκες Χρόνος διεκπεραίωσης: 3-5 εργάσιμες ημέρες 12,50 € / βιβλίο
Συνολικός χρόνος δανεισμού: 1 εβδομάδα (Η χρήση επιτρέπεται ΜΟΝΟ μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης)  
E-book Εάν εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή 5 € / βιβλίο

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%).
Το κόστος αναφέρεται σε κάθε άρθρο ξεχωριστά και όχι σε σύνολο σελίδων από μεμονωμένα άρθρα.
Οι αναγραφόμενοι χρόνοι δεν είναι απόλυτοι: αποστολές μπορεί να γίνουν πιο σύντομα ή πιο αργά, ανάλογα με τη Βιβλιοθήκη και τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.