Συμβουλές Αναζήτησης Περιεχομένου και Χρήσης Υπηρεσιών

Εδώ παραθέτουμε συμβουλές σχετικές με τη χρήση των υπηρεσιών. Μπορείτε ακόμη να συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις, αν δεν βρίσκετε εδώ αυτό που αναζητάτε.

Θέλετε να βρείτε βιβλιογραφία για κάποιο θέμα;

  1. Μπορείτε να αναζητήσετε βιβλιογραφία στις βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης.
  • Επιλέξτε τη βάση μέσα από το θεματικό ή τον αλφαβητικό κατάλογο. Αν η βάση είναι ανοικτής πρόσβασης, μπορείτε να πλοηγηθείτε και απομακρυσμένα. Αν η βάση είναι συνδρομητική έχετε πρόσβαση μόνο από τον χώρο της βιβλιοθήκης.
  • Ανοίξτε την βάση δεδομένων και χρησιμοποιείστε λέξεις κλειδιά που περιγράφουν κατάλληλα το θέμα σας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι συνήθως χωρίς το πλήρες κείμενο.
  1. Εναλλακτικά, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο προσωπικό του EKT για να κάνει την αναζήτηση για λογαριασμό σας, στέλνοντας την ηλεκτρονική αίτηση Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας στο ΕΚΤ μέσα από την ενότητα  Υπηρεσίες.

Ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο άρθρο του οποίου γνωρίζετε τα στοιχεία δημοσίευσης;

Αναζητήστε τον τίτλο του περιοδικού στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών.

  • Αν  βρείτε τον τίτλο  στη συλλογή των περιοδικών της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ και:

a. υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε μέσα από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free Wi-Fi, να το τυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονικό μέσο.
b. υπάρχει μόνο στην έντυπη συλλογή, μπορείτε να το φωτοτυπήσετε ή να το μελετήσετε στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

  • Εφόσον δεν υπάρχει σε καμία Βιβλιοθήκη στη χώρα, μπορούμε να το παραγγείλουμε για λογαριασμό σας σε συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες του εξωτερικού, πάλι με τη συμπλήρωση της παραπάνω αίτησης.

Θέλετε να παραγγείλετε ένα βιβλίο για διαδανεισμό;

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων στην ενότητα Υπηρεσίες. Θα ειδοποιηθείτε όταν η παραγγελία σας έχει διεκπεραιωθεί. Θα μπορέσετε να το μελετήσετε μόνο στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.
Εκτός των βιβλίων, μπορούμε να παραγγείλουμε οποιονδήποτε τύπο δημοσιεύματος για λογαριασμό σας.


Θέλετε να βρείτε τις αναφορές τρίτων στις επιστημονικές δημοσιεύσεις σας
(citation index);

  • Μπορείτε να τις αναζητήσετε στις διεπιστημονικές βάσεις Web of Science και Scopus μέσα από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσα από τον φορητό σας υπολογιστή στο free Wi-Fi της Βιβλιοθήκης.
  • Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση Αναζήτησης Citation Index & Bιβλιομετρικών Δεικτών για να σας παρέχουμε εμείς τον πλήρη κατάλογο των αναφορών σας.

Αναζητάτε πηγές που είναι ελεύθερα προσβάσιμες;

Επιλεγμένες πηγές έγκριτου ανοικτού περιεχομένου στις οποίες έχετε πρόσβαση και απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου είναι οι εξής: