Πίνακας κόστους αναζήτησης Citation Index και βιβλιομετρικών δεικτών H-Index & Impact Factor

 

Πηγή Υπηρεσία Κόστος
CITATION INDEX
Web of Science Αποτελέσματα μετά από επεξεργασία 1 € ανά εγγραφή
Αποτελέσματα χωρίς επεξεργασία 0,30 €
ανά εγγραφή
Scopus Αποτελέσματα μετά από επεξεργασία 1 €
ανά εγγραφή
Αποτελέσματα χωρίς επεξεργασία 0,30 €
ανά εγγραφή
Web of Science &
Scopus
Επεξεργασία και απαλοιφή των διπλοεγγραφών 1,50 €
ανά εγγραφή

Μόνο τον αριθμό των αναφορών,

ανάλογα με τον αριθμό των δημοσιεύσεων

5-35 €
H-INDEX
Web of Science 5 €
Scopus 5 €
IMPACT FACTOR
Αναζήτηση ανά θεματική κατηγορία περιοδικών 2 €

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%)