Πως βρίσκω ένα άρθρο από την ηλεκτρονική συλλογή της βιβλιοθήκης του ΕΚΤ;

Τα περιοδικά που ανήκουν στην ηλεκτρονική συλλογή της βιβλιοθήκης μπορείτε να τα αναζητήσετε μέσω ΕΣΚΕΠ. Πρόσβαση στο πλήρες άρθρο μπορείτε να έχετε μόνο από το χώρο της Βιβλιοθήκης εκτός αν πρόκειται για περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Έχετε την δυνατότητα να μεταφορτώσετε  ή να εκτυπώσετε το άρθρο που σας ενδιαφέρει κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Αναγνωστήριου  ή του ασύρματου δικτύου για να το μεταφορτώσετε στον φορητό υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε το αίτημα σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την Αίτηση Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων για  να το αναζητήσουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Περιοδικά