Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ.Δημαράς για διάβασμα;

Στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ.Δημαράς λειτουργεί κλασικό αναγνωστήριο, όπου μπορείτε να μελετήσετε επιστημονικά δημοσιεύματα από την έντυπη συλλογή της Bιβλιοθήκης ή άλλα του ενδιαφέροντός σας.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Άλλες