Τι θέματα και είδη δημοσιευμάτων καλύπτουν οι πληροφοριακές πηγές του ΕΚΤ;

Οι πληροφοριακές πηγές του ΕΚΤ καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία όπως: ιατρική, βιολογία, επιστήμες περιβάλλοντος, φυσική, χημεία, οικονομία, διοίκηση, επιστήμες μηχανικών, τεχνολογία, ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα, εκπαίδευση, βιβλιοθηκονομία, κ.ά., καθώς και όλα τα είδη δημοσιευμάτων όπως: άρθρα περιοδικών, βιβλία, διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.ά.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση βιβλιογραφίας