Τι είναι ο H-index;

Μπορείτε να διαβάσετε για τον H-index εδώ

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών