Υπάρχει δυνατότητα δια-δανεισμού βιβλίων;

Αξιοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιούνται  παραγγελίες βιβλίων για λογαριασμό χρηστών, που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία αναζήτησης  πλήρων κειμένων.

Τα βιβλία έρχονται για δια-δανεισμό, παραμένουν στη βιβλιοθήκη για μία εβδομάδα, διάστημα στο οποίο ο χρήστης  μπορεί να τα συμβουλευτεί/διαβάσει και κατόπιν επιστρέφουν στη βιβλιοθήκη-προμηθευτή.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση πλήρων κειμένων