Μπορείτε να αναζητήσετε για λογαριασμό μου τον H-index μου;

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ, αξιοποιώντας τα εγκυρότερα εργαλεία διεθνώς, πραγματοποιεί αναζητήσεις H-index για λογαριασμό χρηστών που απευθύνονται με σχετική αίτησή τους στην υπηρεσία.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών