Ποιες ημέρες και ώρες μπορώ να χρησιμοποιώ το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή το κλασικό αναγνωστήριο για σύνδεση του φορητού μου υπολογιστή στο διαδίκτυο;

Τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί η Βιβλιοθήκη: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30–20:00.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο