Πίνακας κόστους Αναζήτησης Διεθνούς Βιβλιογραφίας

 

Πηγή Υπηρεσία Κόστος
Διεθνείς βάσεις δεδομένων
της ψηφιακής βιβλιοθήκης
του ΕΚΤ
Άγονη αναζήτηση ή ελάχιστα άρθρα 5 €
Ανάκτηση έως 100 αναφορών
(αποστολή με e-mail)
12 €
Ανάκτηση έως 100 αναφορών
(σε έντυπη μορφή)
15 €
Ανάκτηση  περισσότερων από 100 αναφορών
(αποστολή με e-mail)
15 €
Ανάκτηση  περισσότερων από 100 αναφορών
(σε έντυπη μορφή)
20 €
Διεθνείς βάσεις δεδομένων
από διαθέτες στο εξωτερικό
Το τελικό κόστος εξαρτάται από:
  • τον όγκο των ανακτώμενων πληροφοριών
  • το χρόνο σύνδεσης στη ΒΔ
  • το κοστολόγιο της ΒΔ και του προμηθευτή που τη διαθέτει.
 
Ελληνικές βάσεις δεδομένων-
πηγές διαθέσιμες στο διαδίκτυο
  5 €

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%)