Τι δυνατότητες μου παρέχει η χρήση της Αργούς;

Η Αργώ:
- παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης και πρόσβασης, από ένα ενιαίο σημείο, σε ελληνικές βάσεις δεδομένων, καταλόγους συλλογών ιστορικών ερευνητικών κέντρων και  ινστιτούτων, καταλόγους ελληνικών βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκών από την Ευρώπη και Αμερική (π.χ. Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου) και συλλογές περιοδικών εκδόσεων.
- βοηθά στον εντοπισμό τεράστιου αριθμού βιβλιογραφικών εγγραφών, επεξεργασμένων από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, και στην άμεση ένταξή τους στους καταλόγους κάθε βιβλιοθήκης. Έτσι μειώνεται το κόστος της καταλογογράφησης, αυξάνεται η συμβατότητα των βιβλιογραφικών δεδομένων και επιτυγχάνεται γρηγορότερη ανάπτυξη των τοπικών καταλόγων. Το σύστημα υποστηρίζει την αυτόματη μετατροπή από τη διάταξη MARC21 στην εθνική διάταξη UNIMARC, που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες βιβλιοθήκες.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Υπηρεσίες προς Βιβλιοθήκες