Τι είναι τα αποθετήρια;

Tα αποθετήρια είναι ψηφιακές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο που παρέχουν ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό (πλήρη κείμενα και μεταδεδομένα). Υπάρχουν δυο τύποι αποθετηρίων:

  • Θεματικά αποθετήρια, που συνήθως  έχουν περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης επιστημονικής θεματικής κατηγορίας
  • Ιδρυματικά αποθετήρια, που συνήθως υλοποιούνται και υποστηρίζονται από κάποιο ακαδημαϊκό οργανισμό ή ερευνητικό φορέα.
Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Ψηφιακό ανοικτό περιεχόμενο ΕΚΤ