Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Βιβλιοθήκη;

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών στα τηλέφωνα: +30 210.7273.939 και  +30 210 72.73.710 και στο φαξ +30  210 72.59.070, όπως και με email στο helpdesk@ekt.gr.

Category: 
Γενικές ερωτήσεις για τη Βιβλιοθήκη
Subcategory: 
Γενικές Ερωτήσεις