Είμαι ερευνητής στο ΕΙΕ πώς θα πάρω πληροφορίες/υποστήριξη για να αυτο-αρχειοθετήσω στον Ήλιο;

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης του ‘Ηλιου, που είναι στη διάθεσή σας για να λύσει απορίες, να αντιμετωπίσει δυσλειτουργίες και γενικά να σας υποστηρίξει στην αυτο-αρχειοθέτηση. Πληροφορίες στο  Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών στην Βιβλιοθήκη, Τ:  210 7273 939 και 210 7273 710, ή στο Ε-mail: helpdesk@ekt.gr

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Άλλες