Πόσο χρόνο χρειάζεται η διεκπεραίωση της αίτησης για αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας;

Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το θέμα και από το φόρτο της υπηρεσίας και συνήθως είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση βιβλιογραφίας