Μπορώ να φωτοτυπήσω ένα βιβλίο που έχω παραγγείλει για δανεισμό;

Οι κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύουν την πλήρη αναπαραγωγή βιβλίων. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες αυτούς και η φωτοτύπηση μέρους του υλικού γίνεται πάντα με ευθύνη του.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση πλήρων κειμένων