Πόσο κοστίζει η αναζήτηση citation index H-index ή impact factor;

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους για το κόστος της υπηρεσίας.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Αναζήτηση καταλόγου αναφορών (citation index) & βιβλιομετρικών δεικτών