Χρειάζομαι κάποιο άρθρο, το οποίο δεν υπάρχει στην έντυπη ή ηλεκτρονική συλλογή των περιοδικών της Βιβλιοθήκης. Πως μπορώ να το βρω;

Μπορείτε να αναζητήσετε το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύεται μέσω του «Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών» για να δείτε εάν υπάρχει Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που το διαθέτει. Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε ή να επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ή να προχωρήσετε στην παραγγελία άρθρου κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων. Εάν το περιοδικό δεν υπάρχει σε ελληνική Βιβλιοθήκη έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε στην παραγγελία άρθρου από το εξωτερικό κάνοντας χρήση της ίδιας υπηρεσίας.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Περιοδικά