Πώς μπορεί η Βιβλιοθήκη μου να συμμετέχει στο ΕΔΕΤΒ;

Για να γίνει η Βιβλιοθήκη σας μέλος στο ΕΔΕΤΒ πρέπει:
- οι συλλογές της να περιλαμβάνονται στην online βάση δεδομένων "Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών"
- να έχετε υπογράψει με το ΕΚΤ το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας
- να  έχετε  την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό να ανταποκριθείτε στο ρόλο σας ως προμηθευτές και πελάτες του ΕΔΕΤΒ.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Υπηρεσίες προς Βιβλιοθήκες