Ποιο είναι το ανοικτό Ψηφιακό περιεχόμενο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης;

Το ανοικτό Ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο αναπτύσσεται και φιλοξενείται σε εφαρμογές που αναπτύσσει μέσω των υπηρεσιών του το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτρονικά αποθετήρια
  • Ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις
  • Ψηφιακές  Βιβλιοθήκες
  • Ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, σχετικές με τον πολιτισμό
  • Μετρικά στοιχεία και στατιστικούς δείκτες Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας καθώς και μελέτες παρουσίασης και ανάλυσης αυτών
  • Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων
  • Το openarchives.gr (τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού.)

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο σύνολο του ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ εδώ.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Ψηφιακό ανοικτό περιεχόμενο ΕΚΤ